shivazorg-header

Medezeggenschap cliënten

Cliënten kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de zorg die zij ontvangen.

Naast een duidelijke invloed op het zorgplan en op de zorgafspraken wordt cliënten (en hun naasten) op verschillende evaluatiemomenten om hun mening gevraagd.


Deze mening wordt vastgelegd op evaluatieformulieren en er wordt jaarlijks een analyse van de aldus verkregen informatie gemaakt. Ook wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Uit het tevredenheidsonderzoek van 2019 blijkt dat cliënten de medewerkers van Shiva Zorg betrouwbaar en bekwaam vinden en goed bereikbaar. Zij geven de organisatie in zijn geheel een rapportcijfer van 8,2. Daarnaast hebben cliënten invloed op de zorg en het beleid, via de cliëntenraad. De cliëntenraad voert overleg met de directie en is samengesteld uit cliënten en verwanten.

Shiva Zorg is gebaat bij kritische cliënten, die meedenken en mee praten over de kwaliteit van zorg. Cliënten en hun naasten hebben vaak goede ideeën over verbeteringen in de dienstverlening. Voor onze cliëntenraad zijn wij voortdurend op zoek naar leden. Wij nodigen u daarom van harte uit zitting te nemen in de cliëntenraad.

Inspectierapport Stichting Shiva Zorg

Wij hebben de resultaten van het inspectierapport ontvangen. De waardering is bovengemiddeld tot zeer goed/uitstekend. Daar zijn wij zelf zeer blij mee …
Lees verder

inspectie-gezondheidszorg-shivazorg

Nieuwe website Shiva Zorg online

Wij hebben de laatste tijd hard gewerkt aan onze mooie nieuwe website. U kunt veel informatie vinden over onze diensten en ons zorggebied. Ook kunt u …
Lees verder

nieuwe-website-shivazorg