shivazorg-header

Visie op zorg

Shiva Zorg is een kleine organisatie, die zich ten doel heeft gesteld onder het motto “oog voor mensen” de zorg dichtbij de cliënt te brengen.

Bij Shiva Zorg staan niet de zorgtaken voorop, maar de mens die zorg vraagt en zijn omgeving.


In de zorgrelatie gaat het om mensen, die in dialoog en in wisselwerking met elkaar zorg, liefde en aandacht geven én ontvangen. Medewerkers van Shiva Zorg gaan in de zorgrelatie steeds op zoek naar de behoefte van de cliënt en zijn omgeving en sluiten het zorgaanbod hier zoveel mogelijk bij aan. Mensen zijn het waard verzorgd, gezien en gehoord te worden, want ieder mens is de moeite waard. Het is binnen het zorgverleningsproces een belangrijke voorwaarde dat alle zorgverleners oog hebben voor wat mensen raakt en ten diepste drijft.

Shiva Zorg neemt in haar missie en in haar zorgaanbod dialoog en aandacht tot haar eerste en belangrijkste uitgangspunt.

Daarbij heeft Shiva Zorg de volgende Kernwaarden:
Samen: Afstemming, Verbinding, dialoog
Betrokken: bij de cliënt, onze collega’s en onze organisatie
vertrouwt: Veilig, warm, zinvol, aandachtig
Respect: regie, autonomie, inlevingsvermogen, bejegening
Zorgvuldig: Deskundig, professioneel, betrouwbaar, punctueel en gaan integer om met informatie

De uitgebreide visie op zorg van Shiva Zorg kunt u lezen in het visie document op deze pagina.

Raad van Bestuur
A.L. Kopijn voorzitter
Y.G.M. van den Berg lid

Raad van Toezicht
Dhr. R. Duivis  (voorzitter)
Mevr. Y. Dol
Dhr. W. Kruijt

Inspectierapport Stichting Shiva Zorg

Wij hebben de resultaten van het inspectierapport ontvangen. De waardering is bovengemiddeld tot zeer goed/uitstekend. Daar zijn wij zelf zeer blij mee …
Lees verder

inspectie-gezondheidszorg-shivazorg

Nieuwe website Shiva Zorg online

Wij hebben de laatste tijd hard gewerkt aan onze mooie nieuwe website. U kunt veel informatie vinden over onze diensten en ons zorggebied. Ook kunt u …
Lees verder

nieuwe-website-shivazorg