shivazorg-header

Kwaliteit

Voor het begrip kwaliteit bestaan verschillende definities.

Shiva Zorg hanteert een ruime definitie van kwaliteit. Wij zijn ons ervan bewust dat een goed kwaliteitsbeleid een voortdurend proces is waar actief aan gewerkt moet worden, door elke medewerker, voor iedere individuele zorgvrager.


Voor het begrip kwaliteit bestaan verschillende definities. De definitie van Shiva Zorg voor  kwaliteitszorg  is: Het geheel aan maatregelen waarmee een zorginstelling op systematische wijze de kwaliteit van de zorg in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. Om kwaliteit inzichtelijk te maken dient het meetbaar gemaakt te worden. Het meten van de kwaliteit van zorg is naar onze overtuiging een moeizaam proces. Goede zorg is afhankelijk van de beleving van de cliënt en voor iedereen anders. Bij goede zorg spelen subjectieve begrippen als zingeving, waarachtigheid, respect, aandacht en integriteit een belangrijke rol.

Shiva Zorg hanteert daarom een ruime definitie van kwaliteit. Wij zijn ons ervan bewust dat een goed kwaliteitsbeleid een voortdurend proces is waar actief aan gewerkt moet worden, door elke medewerker, voor iedere individuele zorgvrager. Het beste bewijs van kwaliteit wordt gevonden in de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Medewerkers van Shiva Zorg gaan regelmatig met zorgvragers en hun naasten in gesprek, op informele wijze maar ook op formele wijze, in de vorm van evaluatiegesprekken. Op deze manier krijgt de organisatie inzicht in de beleving van de zorg door de cliënt en waar eventueel verbeterpunten liggen.

HKZ certificaat
Sinds 2007 is Shiva Zorg HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt.

Zorginstellingen moeten kwaliteit bieden bij het hele zorgproces. Het gaat dan om de kwaliteit van de indicatiestelling en intake van de cliënt, om goede zorgverlening en om evaluatie van de geleverde zorg. Zorginstellingen moeten hierbij letten op:

• het bewaken van het professioneel handelen
• de communicatie over het zorgproces
• registratie van activiteiten en zorgprocessen

Ook moet een zorginstelling alle ondersteunende processen goed regelen. Ondersteunende processen zijn zaken die niet direct te maken hebben met de zorgverlening, maar die een organisatie wel moet regelen om de zorgverlening goed te laten verlopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleid en organisatie en personeel

Een goedgekeurde organisatie krijgt een certificaat voor drie jaar en wordt elk jaar getoetst. Shiva Zorg wordt getoetst door het keurmerk instituut.

Keurmerkinstituut
HKZ certificering

Download:
Klanttevredenheidsonderzoek (pdf bestand)

Inspectierapport Stichting Shiva Zorg

Wij hebben de resultaten van het inspectierapport ontvangen. De waardering is bovengemiddeld tot zeer goed/uitstekend. Daar zijn wij zelf zeer blij mee …
Lees verder

inspectie-gezondheidszorg-shivazorg

Nieuwe website Shiva Zorg online

Wij hebben de laatste tijd hard gewerkt aan onze mooie nieuwe website. U kunt veel informatie vinden over onze diensten en ons zorggebied. Ook kunt u …
Lees verder

nieuwe-website-shivazorg