shivazorg-header

Klachten kunnen opgelost worden.

Heeft u een klacht, vertel het ons. Wij staan open voor verbetering.

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over onze zorgverlening. Toch kunt u dit anders ervaren. Laat u het ons weten als u niet tevreden bent? Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.


Het bestuur van Shiva Zorg ziet klachten als een mogelijkheid de dienstverlening te verbeteren.
Shiva Zorg heeft een klachtenregeling en een cliëntvertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris. Hoe u deze kunt bereiken kunt u lezen in de klachtenfolder.

Wie kan klagen?
In principe dient de cliënt zelf een klacht in, maar ook familie, vertegenwoordigers of mensen die nauw betrokken zijn bij de cliënt kunnen een klacht indienen. Het moet hierbij wel gaan om een klacht die namens de cliënt wordt ingediend.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Het indienen van een klacht kan via het klachtenformulier dat u kunt vinden in uw zorgdossier en op deze website. Maar u kunt ook mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk een klacht indienen. Hoe de klachtenprocedure bij Shiva Zorg is uitgewerkt kunt u lezen in de klachtenfolder (bekijk het pdf bestand). Hier vindt u ook de adressen van de onafhankelijke klachtencommissie.

Inspectierapport Stichting Shiva Zorg

Wij hebben de resultaten van het inspectierapport ontvangen. De waardering is bovengemiddeld tot zeer goed/uitstekend. Daar zijn wij zelf zeer blij mee …
Lees verder

inspectie-gezondheidszorg-shivazorg

Nieuwe website Shiva Zorg online

Wij hebben de laatste tijd hard gewerkt aan onze mooie nieuwe website. U kunt veel informatie vinden over onze diensten en ons zorggebied. Ook kunt u …
Lees verder

nieuwe-website-shivazorg